top of page

OM OSS

Fokus på kvalitet

Toten Kålrotpakkeri AS er eid av 17 produsenter som gjennom systematisk kvalitetsarbeid har fokus på å produsere kvalitetskålrot. Gjennom aktiv  bruk av kvalitetssikringsrutiner og produktutvikling arbeider bedriften for å sikre forbrukerne kålrot av beste kvalitet.

I tillegg til pussing, krympefoliering og pakking for levering til dagligvaremarkedet skreller bedriften et betydelig kvantum som leveres til industrien for videre foredling.

All avskjær og vrakrot leveres til dyrefor.

Bedriften sysselsetter 9 årsverk, og vi har fire fast ansatte. 
Resten av arbeidskraftbehovet dekkes med sesongarbeidere.


I 2020 hadde Toten Kålrotpakkeri en omsetning på

23,6 millioner kroner.

Toten Kålrotpakkeri Kålrot
bottom of page